* Pendaftaran kedai Plaza Halal adalah PERCUMA
Letakkan lokasi perniagaan anda. Boleh juga letak alamat rumah jika tiada kedai (Wajib diisi)
Ini memudahkan pelanggan anda menjumpai perniagaan anda di Google
Isikan ruang ini supaya perniagaan anda lebih menonjol
Senaraikan semua jualan anda di sini, sertakan no whatsapp, link whatsapp, FB, Insta, dan lain-lain maklumat

Company Details

Sertakan nombor Whatsapp anda untuk membolehkan pelanggan membuat pesanan (Wajib Diisi)